Als leidinggevende en/of werkgever kunt u veel doen voor uw medewerker met dyscalculie, bijvoorbeeld:

u kunt veel doen

1van16