Een job(coach) kan mensen met dyscalculie helpen bij verschillende doelen:

gericht advies

1van5