ADD betekent Attention Deficit Disorder. Letterlijk vertaald is dat: aandachtstekortstoornis.

aandachtstekort

1van9