Er is een belangrijk onderscheid in acute leukemie en chronische leukemie.

acuut of chronisch

1van10