Ik wil een klacht indienen

In de zorg gaan soms dingen mis. Vaak wordt dat opgelost, bijvoorbeeld in een gesprek, maar dat lukt niet altijd. In dat geval kunt u een officiële klacht indienen. De volgende websites geven hierover informatie.

Ik wil... een klacht indienen

Patiëntenrechten

Een klacht indienen

Toezicht, meldpunten

Zorgverzekeraars

Gezondheidszorg, algemeen

Huisartsen

Ziekenhuizen

Wlz

Apothekers

Geestelijke gezondheidszorg