Wat zijn uw rechten?

Patiënten hebben bepaalde rechten, zoals het toestemmingsvereiste, het informatierecht en het inzagerecht. Hier vindt u een overzicht en een uitleg van die rechten.

loading flash

Klik op de afbeelding om het menu binnen te gaan.