De zakelijke kant

Psoriasis heeft ook zakelijke gevolgen.

Multimedia

Teksten

Ziektekosten

Door uw psoriasis maakt u kosten. Vaak krijgt u deze (deels) vergoed, onder meer via de ziektekostenverzekering, de Bijzondere bijstand en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Lees verder: Ziektekosten

Samenwerken met hulpverleners

Als patiënt heeft u bepaalde rechten en plichten. In dit hoofdstuk vindt u informatie over deze rechten (onder meer het toestemmingsvereiste, het informatierecht en het inzagerecht in uw medische gegevens) en plichten (onder meer het volledig informeren van de behandelaar, het meewerken aan een behandeling als u daarmee akkoord bent gegaan, en het betalen van de behandelaar). Lees verder: Samenwerken met hulpverleners

Ik wil een klacht indienen

In de zorg gaan soms dingen mis. Vaak wordt dat opgelost, bijvoorbeeld in een gesprek, maar dat lukt niet altijd. In dat geval kunt u een officiële klacht indienen. De volgende websites geven hierover informatie. Lees verder: Ik wil een klacht indienen

Ik wil geld besparen

Het hebben van een chronische aandoening is vaak kostbaar: veel mensen met een chronische aandoening hebben relatief lage inkomens. Het loont dan om geld te besparen. Hier vindt u een overzicht van websites die u daarbij helpen. Lees verder: Ik wil geld besparen