Hulp en steun

U staat er niet alleen voor.

Multimedia

Teksten

Organisaties die u kunnen steunen

Er zijn organisaties die u kunnen helpen met informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact. In deze tekst vindt u informatie over onder meer de Psoriasis Vereniging, de Psoriasis Federatie Nederland, de Huidfederatie en het Huidfonds. Lees verder: Organisaties die u kunnen steunen

Hulpverlening

Er is veel hulp. Deze tekst beschrijft hoe de hulpverlening is georganiseerd en wie wat doet. U leest onder meer over de huisarts en de dermatoloog. Ook kunt u lezen welke hulpverleners er voor u klaar staan als psoriasis tot psychische problemen leidt. Lees verder: Hulpverlening