Hulp en steun

U staat er niet alleen voor. Er is hulp van bijvoorbeeld de huisarts en de MDL-arts. Verder is er natuurlijk de steun van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

Multimedia

Teksten

Hulp en steun

Er is veel hulp voor mensen met een leveraandoening. Ook het contact met lotgenoten kan veel steun bieden. Lees verder: Hulp en steun

Samenwerken met hulpverleners

Een goede samenwerking met uw hulpverleners is belangrijk. U kunt zelf veel doen om de samenwerking goed te laten verlopen. Lees verder: Samenwerken met hulpverleners