Solliciteren

Gaat u op zoek naar een nieuwe baan? Bereid u goed voor en bedenk of u wilt vertellen over uw aandoening, en zo ja, wat dan precies.

U wilt (weer) gaan werken (in een andere functie)

Solliciteren_IQimages-0077196622Als u geen baan heeft en (weer) wilt gaan werken of van baan wilt veranderen, gaat u vroeg of laat solliciteren. Hierbij kan uw leveraandoening ter sprake komen, bijvoorbeeld bij het sollicitatiegesprek. Het bespreken van uw gezondheid is gebonden aan bepaalde regels. Deze zijn vastgelegd in een wet: de Wet op de medische keuring.

Wel of niet vertellen over uw leveraandoening?

Het kan goed zijn om bij een sollicitatie te bedenken dat uw leveraandoening op zichzelf niets te maken heeft met hoe geschikt u bent voor een bepaalde baan. Het gaat om uw opleiding, uw kennis, uw instelling, uw ervaring enzovoort. Houd dit altijd voor ogen!

Wet op de medische keuring

Het uitgangspunt van de Wet op de medische keuring is dat uw gezondheid bij een sollicitatie niet mag worden besproken, tenzij uw gezondheid direct te maken heeft met de baan waarnaar u solliciteert.

Maar: u bent wél verplicht te vertellen over zaken die van belang zijn voor het werk zelf. Als u denkt dat uw leveraandoening gevolgen heeft voor het uitvoeren van de functie, dan moet u dat vertellen. Als u weet dat u op korte termijn zult verzuimen, bent u verplicht dit te melden. Bij een leveraandoening kan dit het geval zijn, zeker als u veel last heeft van vermoeidheid en misselijkheid enzovoort. U hoeft niet te vertellen welke aandoening u heeft, maar wel wat de beperkingen zijn.

Het kan trouwens goed zijn om wel eerder over uw beperkingen te vertellen. Voor werkgevers die mensen met een aandoening of handicap aannemen, gelden namelijk bepaalde (financiële) voordelen: korting op bepaalde premies, tegemoetkomingen subsidies voor aanpassingen op uw werkplek en speciale regelingen, zoals een job coach, proefplaatsing, mobiliteitsbonus of loondispensatie.

Zie voor meer informatie het UWV (www.uwv.nl) of stel uw vraag op www.werkhoezithet.nl.

Niet vertellen

Wanneer u echter weinig last van uw klachten heeft, of u weet er goed mee om te gaan, hoeft u uw aandoening niet te vermelden. U verwacht immers geen problemen op de werkvloer.

Het wordt in dit geval afgeraden om in uw sollicitatiebrief te schrijven over uw leveraandoening. Anders verkleint u de kans op een uitnodiging voor een gesprek.

Als u besluit wel over uw aandoening te vertellen, kunt u dit het beste zo laat mogelijk in de sollicitatieprocedure doen, bijvoorbeeld als duidelijk is dat de werkgever u een arbeidscontract gaat aanbieden.

Ook tijdens het sollicitatiegesprek hoeft uw leveraandoening niet ter sprake te komen: er mag in beginsel niet naar uw gezondheid worden geïnformeerd. In de praktijk blijkt echter dat er tijdens een sollicitatiegesprek toch wel eens naar de gezondheid gevraagd wordt, ook al mag dit niet. Als u solliciteert vanuit arbeidsongeschiktheid is deze kans zelfs groot.

Sollicitatietips

Wat kunt u doen als uw gezondheid toch ter sprake wordt gebracht? Hieronder vindt u enkele adviezen. Bekijk ze kritisch: het zijn algemene adviezen en voor u kan een situatie anders liggen.

  • U kunt weigeren om antwoord te geven door te zeggen dat uw gezondheid niets te maken heeft met de baan waarnaar u solliciteert. Dat zal echter geen goede indruk maken, zodat de kans erg klein wordt dat u de baan krijgt. Het is dus beter om toch antwoord te geven. U kunt wel vragen waarom de werkgever naar uw gezondheid informeert. Misschien zijn er speciale functie-eisen voor de baan waarop u solliciteert.
  • U kunt aangeven dat er geen gezondheidsklachten zijn die invloed hebben op uw functioneren, tenzij dat wel het geval is. U hoeft niet te zeggen wat u heeft, maar wel wat uw beperkingen zijn, bij voorkeur met oplossingen voor eventuele problemen.
  • Geef alleen informatie die voor de baan van belang is. Vertel bijvoorbeeld niet dat een volledige werkdag voor u te zwaar is als het toch om halve werkdagen gaat.
  • Als u op het moment van solliciteren arbeidsongeschikt bent, is een positief verhaal ook van belang. Vertel dat u vanwege uw gezondheid een tijd arbeidsongeschikt bent geweest, maar nu weer kunt en wilt gaan werken. Benadruk uw motivatie en kwaliteiten en geef aan waarom de baan voor u interessant is.
  • Zorg voor goede referenties. Vraag uw vorige werkgevers - met wie u goed heeft gewerkt - of zij gebeld mogen worden. Zij kunnen vertellen wat voor werknemer u bent en zo de koudwatervrees bij een nieuwe werkgever wegnemen.
  • Neem korte schriftelijke informatie mee, bijvoorbeeld een brochure van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (www.leverpatientenvereniging).

Zie ook de sollicitatiegids Solliciteren en gezondheid, te vinden op de website van Blik op Werk.