Uw collega’s inlichten

Er zijn goede redenen om uw collega’s te vertellen dat u een leveraandoening heeft en wat dit precies betekent.

Ongewenste reacties voorkómen

Uw_collegas_inlichten_IQ_1763818Uw collega’s zullen waarschijnlijk merken dat er iets aan de hand is, omdat u vaker verzuimt door extreme vermoeidheid of uzelf veel krabt vanwege jeuk. U kunt hier uiteenlopende reacties op krijgen.

Onbegrip

Het kan zijn dat uw collega’s geen begrip hebben voor uw klachten, omdat ze nog nooit van uw leveraandoening hebben gehoord. Zij denken dat het wel meevalt, omdat u wel naar het werk komt en wellicht geen zieke indruk maakt. Dat kan erg vervelend zijn. U kunt bijvoorbeeld opeens merken dat anderen u zien als een ‘aansteller’ of zelfs een 'bedrieger’.

Door onbegrip kunnen er spanningen ontstaan met uw collega’s. Misschien moeten ze plotseling taken van u overnemen omdat u door uw klachten uitvalt. Of misschien merken ze dat u ongeconcentreerd bent, waardoor u meer fouten maakt dan anders.

Het is logisch dat ze dit vervelend vinden, vooral als ze niet begrijpen wat er precies aan de hand is. Terwijl er niet altijd iets aan u te zien is, kunt u opeens niet meer werken.

Schrik

Schrik is ook een reactie die kan voorkomen. Anderen zien bijvoorbeeld dat u oogwit geel is of uw huid geel kleurt, maar weten niet precies wat de oorzaak is, kan er een situatie ontstaan waardoor u opeens niet kunt werken. Dit kan beangstigend zijn.

Bezorgdheid

Wanneer uw collega’s begrijpen dat u een ernstige chronische ziekte heeft, kunnen ze heel bezorgd reageren. Ze moedigen u misschien aan om zoveel mogelijk te rusten en willen u werk uit handen nemen. Dit gebeurt met goede bedoelingen, maar kan tegelijk ook averechts werken.

Het is dus aan te raden uw collega's duidelijk te vertellen wat u precies heeft, welke werkzaamheden u wel en niet aan kan en wat u nodig heeft, omdat er anders misverstanden kunnen ontstaan.

Informeer uw collega’s

U kunt zelf veel doen om ongewenste reacties te voorkómen. Zorg er in elk geval voor dat uw collega’s weten wat er aan de hand is. Eventueel kunt u hen de informatie op www.leverpatientenvereniging.nl laten lezen.

Informatie voor werkgevers en collega's

Met de 5minuteninfo Leveraandoeningen en werk brengt u uw werkgever en collega's snel en eenvoudig op de hoogte. De informatie is gratis beschikbaar via www.leveraandoeningenenwerk.nl.

“Een baas zit niet te wachten op een werknemer met een ziekte...tenminste, dat dacht ik. Daarom durfde ik niets over mijn leveraandoening te zeggen. Ik verzon steeds weer smoezen als ik naar het ziekenhuis moest. Maar dat is natuurlijk niet vol te houden. Uiteindelijk heb ik het verteld, en, wat bleek, mijn baas had allang in de gaten dat er iets speelde en was blij dat ik ermee kwam. We hebben goede afspraken gemaakt en nu werk ik weer met veel plezier en naar volle tevredenheid.”

Vertel uw collega´s over de klachten die bij uw leveraandoening horen en leg uit hoe u hiermee omgaat. Maak duidelijk dat u niets aan de klachten kunt doen: ze zijn een gegeven waarmee u zo goed mogelijk probeert om te gaan. Leg ook uit wat u doet om ervoor te zorgen dat uw werk zo min mogelijk onder de klachten te lijden heeft.

Op deze manier kweekt u meer begrip bij uw collega’s. Er zullen dan minder snel irritaties ontstaan en zij zullen eerder bereid zijn taken van u over te nemen.

“Ik heb het ‘geluk’ dat mijn leidinggevende borstkanker heeft gehad. Zij weet dus precies wat het betekent om af en toe tegen je zin, zonder dat je er iets aan kunt doen, uit te vallen. Als zij ziet dat mijn leveraandoening problemen oplevert, zit ze er meteen boven op.”

Adviezen

Wat adviseren mensen met een leveraandoening zelf?

Anderen informeren

  • "Maak je aandoening bespreekbaar en wees vanaf de eerste dag open en eerlijk over de situatie, alleen dan hebben mensen begrip voor je. Dit geldt voor je naaste collega's, je werkgever en de bedrijfsarts. Goede uitleg over je aandoening kan een hoop misverstanden voorkomen. Geef dus informatie aan uw collega's en laat ze bijvoorbeeld het verenigingsblad van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging - NLVisie – lezen. Ook kun je ze verwijzen naar de apps 'Wat is een leveraandoening?' en 'Uw collega heeft een leveraandoening'."
  • "Probeer de ernst van je ziekte duidelijk te maken en ga door met informatie geven tot ze je serieus nemen."
  • "Heb je wel (ernstige) klachten, maar nog geen diagnose, dan is het van belang snel achter de oorzaak van je klachten te komen. Zolang anderen niet begrijpen wat er aan de hand is, kunnen ze vaak weinig begrip opbrengen."
  • "Leg op papier vast wat je leveraandoening voor jou inhoudt, welke klachten je hebt en wat de gevolgen zijn voor je dagelijks leven. Dit kun je andere mensen, met wie je werkt of studeert, laten lezen. Zo ontstaat er meer begrip en is het makkelijker dingen aan te passen."