Kan ik blijven werken?

Veel mensen blijven 'gewoon' aan de slag, ondanks hun leveraandoening. Soms lukt dit niet.

Afhankelijk van de oorzaak

Kan_ik_blijven_werken_IQimages-0035003837Sommige mensen kunnen gewoon doorwerken, ondanks een leveraandoening, maar anderen niet. Of er problemen op uw werk ontstaan, hangt in de eerste plaats af van de achterliggende oorzaak, de behandelmogelijkheden en de duur van uw ziekte. Een leverbeschadiging door een  virusinfectie geeft weer andere klachten en problemen, dan bijvoorbeeld auto-immuun hepatitis (AIH). We gaan in dit hoofdstuk uit van de klachten die het gevolg kunnen zijn van de leveraandoening zelf en van de behandeling.

Problemen vóór de diagnose

Het kan zijn dat u al vóór de diagnose problemen had op uw werk. Dit is het geval wanneer u zich regelmatig ziek moest melden omdat u klachten had, zoals vermoeidheid, jeuk of misselijkheid. Het kan langere tijd duren voordat een leveraandoening aan het licht komt.

Tijdens de periode van de onderzoeken en behandeling is ziekteverzuim ook niet altijd te voorkomen. De onderzoeken en een eventuele operatie kunnen soms veel tijd in beslag nemen.

Hinderlijke klachten

Bij een leveraandoening kunnen uiteenlopende klachten voorkomen die op verschillende manieren bij uw werk hinderen. We geven een aantal voorbeelden:

 • Door vermoeidheid, jeuk en misselijkheid of een grotere vatbaarheid voor infecties moet u misschien vaker verzuimen, waardoor het werk in het gedrang komt of waardoor u veel afspraken moet afzeggen.
 • Door verwardheid of sufheid ontstaan er al snel problemen bij taken die een grote concentratie vereisen.
 • Door pijnlijke spieren en gewrichten kunt u problemen krijgen bij werkzaamheden die een grote fysieke inspanning vragen.
 • Door vochtophoping in de buik kan kortademigheid ontstaan. Ook dit heeft vooral gevolgen voor werk dat lichamelijk inspannend is.
 • Door zichtbare verschijnselen kan schaamte ontstaan en de neiging contacten met anderen en dus ook het werk te vermijden. U kunt hierbij denken aan geelzucht, aan krabeffecten of aan de bijwerkingen van sommige medicijnen: medicijnen na een levertransplantatie kunnen een toename van gewicht en haargroei – ook op het gezicht - veroorzaken.

Een leveraandoening en arbeidsongeschiktheid?

U kunt zo veel last hebben van uw klachten dat u niet meer of slechts gedeeltelijk in staat bent om te werken. In dat geval wordt u mogelijk arbeidsongeschikt verklaard.

Naar uw arts en werkgever

Als uw klachten u belemmeren in uw werk of misschien zelfs werken voor u onmogelijk maken, ga dan naar uw arts. Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker ook voor aan het werk blijven. Samen met uw arts kunt u kijken of er iets te doen is aan uw klachten, bijvoorbeeld door uw medicijnen te wijzigen.

Overleg ook met uw werkgever of de bedrijfsarts.Vertel uw werkgever dat u door uw gezondheid uw werk minder goed kunt uitoefenen. Bespreek ook de mogelijke oplossing(en). Vaak kunt u op deze manier al veel problemen verhelpen. Voor een gesprek met de bedrijfsarts is het niet nodig ziek gemeld te zijn.

Een goede aanpak helpt

De kans dat u zonder al te veel problemen weer gedeeltelijk of volledig kunt gaan werken, is het grootst bij de juiste aanpak. Voor sommige mensen met een leveraandoening betekent dit: de juiste behandeling, zoals een operatie of medicijnen. Voor anderen betekent dit: een gezonde leefstijl, het leren omgaan met vermoeidheid of het vermijden van alcohol. Uw arts kan u hierbij begeleiden.

Wat heeft u nodig?

Leven met een leveraandoening vraagt om een goede aanpak. Wanneer u wilt blijven werken, komen er meer zaken bij kijken. Door die zaken op een rijtje te zetten – zelfmanagement -, weet u precies wat u nodig heeft en kunt u meedenken over oplossingen. Bijvoorbeeld:  

 • Tijd voor bezoek aan uw arts of een andere hulpverlener
 • De mogelijkheid om te rusten bij een lichamelijk inspannend beroep
 • Steun en begrip van uw leidinggevende en collega’s
 • Aanpassing van de werkomstandigheden
 • Aanpassing van uw werktijden
 • Aanpassing van de werkdruk
 • De mogelijkheid om thuis te werken
 • Nadenken over de vraag of u uw werk over langere tijd nog kunt doen. En wat daar voor nodig is
 • Regelmatig met uw werkgever spreken over uw loopbaan (zit u nog op de juiste plek?)
 • Wanneer nodig: aanpassing in uw leefstijl. Soms kan uw werkgever u daarbij helpen, zoals met een cursus stoppen met roken. Of een training 'omgaan met stress'