Medicijnen

Welke medicijnen wordten bij migraine gebruikt?

Teksten

Medicijnen

Bij de meeste vormen van migraine worden medicijnen gebruikt. Dat gebeurt niet alleen om een migraineaanval af te breken, maar ook om een aanval te voorkómen. Lees verder: Medicijnen

Omgaan met medicijnen

Medicijnen zijn veilig en effectief als u ze verantwoord gebruikt. Onderwerpen in deze tekst zijn onder meer veilig medicijngebruik, langdurig medicijngebruik, omgaan met bijwerkingen en combinaties van medicijnen. Lees verder: Omgaan met medicijnen