Welke oorzaken zijn er?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor groeihormoondeficiëntie, zoals een goedaardige hypofysetumor of een infectie in de hersenen.

Aangeboren of verworven?

IS_156.jpgGroeihormoondeficiëntie ontstaat als de hypofyse niet meer voldoende groeihormoon aanmaakt. Er zijn vele oorzaken voor problemen met de hypofyse. Zo zijn er bijvoorbeeld aangeboren oorzaken (aanlegstoornissen) maar ook verworven oorzaken (oorzaken die op latere leeftijd zijn ontstaan) aan te wijzen. Soms is de oorzaak bij de geboorte al aanwezig: er is dan sprake van een aanlegstoornis.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de hypofyse onderontwikkeld is en onvoldoende hormonen kan aanmaken. Of er is sprake van een genafwijking, waardoor de hypofyse een bepaald hormoon niet goed kan aanmaken. Soms ontstaat de oorzaak pas in de loop van het leven: dan is er sprake van een verworven oorzaak.

Direct - indirect

Ook kan er een onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte oorzaken. Er is sprake van een directe oorzaak als er iets mis is met de hypofyse zelf. Bij een indirecte oorzaak is er ergens anders in het lichaam iets aan de hand – en daardoor werkt de hypofyse ook niet goed meer. Dit is bijvoorbeeld het geval als de hypothalamus beschadigd is geraakt en deze de hypofyse niet goed meer kan aansturen.

Helaas is het niet haalbaar om hier alle mogelijke oorzaken te bespreken. Daarom geven we hier alleen een kort overzicht van directe oorzaken die het meest voorkomen.

Adenoom

Een adenoom is een goedaardige tumor in de hypofyse (adenoom). Het adenoom drukt op de hypofyse, waardoor deze niet goed meer in staat is zijn taak uit te oefenen. Het gevolg is vaak dat de hypofyse onvoldoende hormonen afgeeft en dat er een tekort ontstaat.

Sommige adenomen maken zelf hormonen aan: er kan dan naast een tekort ook een overschot aan een bepaald hormoon ontstaan. Bij groeihormoondeficiëntie speelt dit uiteraard geen rol.

Een adenoom dat hormonen afgeeft, wordt wel een functionerend adenoom genoemd. Een 'gewoon' adenoom is een niet-functionerend adenoom of niet-endocrien adenoom.

Chirurgie en bestraling

Hypofysetumoren – maar ook andere tumoren in het hoofd – worden soms verwijderd met behulp van een operatie. Bestraling kan een aanvullende behandeling zijn, bijvoorbeeld als de tumor niet geheel verwijderd kan worden. Tijdens de operatie kan de hypofyse beschadigd raken. Hetzelfde kan gebeuren na een bestraling van het hoofd. Het gevolg is meestal dat de hypofyse minder hormonen kan aanmaken.

Soms treedt de uitval van hormonen pas lange tijd na de behandeling op. Bij bestraling van tumoren in het keel-, neus- en oorgebied kunnen jaren na de behandeling alsnog hormonen uitvallen.

Onvoldoende bloedtoevoer

De hypofyse heeft net zoals alle organen zuurstof nodig. Deze wordt in het lichaam vervoerd via de bloedbaan.

Bij een storing in de bloedvoorziening van de hypofyse – bijvoorbeeld tijdens een herseninfarct, een hersenbloeding of een ernstige bloeding – ontvangt de hypofyse geen of minder zuurstof. Dit levert al snel schade op. Al na een paar minuten kan er weefsel afsterven. Het gevolg is dat de hypofyse onvoldoende hormonen kan aanmaken.

  • Syndroom van Sheehan: Een enkele keer gebeurt het wel eens dat een vrouw tijdens de bevalling erg veel bloed verliest. Als de hypofyse daardoor geheel of gedeeltelijk afsterft, wordt dit het syndroom van Sheehan genoemd. Dat er iets mis is, wordt vaak pas duidelijk als het niet lukt om borstvoeding te geven.

Hoofdletsel

Soms raakt de hypofyse door geweld van buitenaf beschadigd. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, een val, sport (bijvoorbeeld boksen of hockey) of een vechtpartij: eigenlijk alle situaties waarin het hoofd met veel kracht wordt bewogen of heel hard met iets anders in aanraking komt.

Ter geruststelling: de hypofyse raakt niet zomaar beschadigd. Het lichaam heeft de hersenen goed ingepakt. Ze worden beschermd door de hersenvliezen, het hersenvocht en de harde schedel.

Infecties

In de hersenen kan een infectie ontstaan. Er is sprake van een infectie als ziekteverwekkende organismen het lichaam binnendringen en daar schade aanrichten. Voorbeelden van schadelijke indringers zijn virussen, parasieten en bacteriën. Zij kunnen de werking van de lichaamscellen (bijvoorbeeld die van de hypofyse) verstoren.

Zowel een virusinfectie als een bacteriële infectie kan leiden tot een hersenontsteking. Als de hypofyse zelf ook ontstoken raakt, heet dit hypofysitis (-itis = ontsteking). Door een dergelijke ontsteking kan de hypofyse ernstig beschadigd raken. Het gevolg is meestal dat de hypofyse niet meer voldoende hormonen kan aanmaken.

Een hersen(vlies)ontsteking kan ook ontstaan als gevolg (complicatie) van andere ziekten, bijvoorbeeld een verkoudheid, de mazelen of de bof.

Auto-immuunziekten

Bij een auto-immuunziekte is er iets mis met het afweersysteem. Het afweersysteem lijkt te 'denken' dat een bepaald onderdeel van het lichaam een schadelijke indringer is. Het afweersysteem valt dit onderdeel van het eigen lichaam aan, en probeert het op te ruimen alsof het een virus of een bacterie is.

Het afweersysteem kan zich ook tegen de hypofyse keren. De hypofyse raakt ontstoken: dit heet ook wel een auto-immuun hypofysitis of lymfocytaire hypofysitis (-itis = ontsteking, lymfocyten zijn ontstekingscellen).

Door de ontsteking kan de hypofyse ernstig beschadigd raken. Het gevolg is meestal dat de hypofyse niet meer voldoende hormonen kan aanmaken.

Een hypofysitis kan op zichzelf staan, maar kan ook een onderdeel zijn van een andere auto-immuunziekte, zoals sarcoïdose (ook wel: ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann). Bij deze ziekte kunnen spontaan ontstekingen in verschillende organen en weefsels ontstaan. Meestal gebeurt dit in de longen, maar het kan ook op andere plekken gebeuren: bijvoorbeeld in de hypofyse. De ophoping van ontstekingscellen kan voor een hypofysetumor worden aangezien. Kijk voor meer informatie op de website van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland: www.sarcoidose.nl.

Aanlegstoornis

Soms heeft een hypofyse-aandoening een aangeboren oorzaak: er is dan sprake van een aanlegstoornis. Dit is zeer zeldzaam, maar kan in bepaalde families voorkomen. Vaak zijn dan ook andere regionen in de hersenen onderontwikkeld. Soms kan er ook een tekort aan een enkel hormoon ontstaan, bijvoorbeeld aan groeihormoon.

Een voorbeeld van een aanlegstoornis is CHP. De afkorting staat voor congenitaal hypopituïtarisme. Bij kinderen met CHP is de hypofyse en/of de hypothalamus onderontwikkeld. Daardoor is er een tekort aan een of meerdere hypofysehormonen.

Als geen oorzaak wordt gevonden

Bij sommige kinderen kan helemaal geen oorzaak worden gevonden voor groeihormoondeficiëntie. In dat geval wordt van 'idiopatische groeihormoondeficiëntie' gesproken.