Zorgverlof in het kort


In de 5minuteninfo leggen we kort uit wat mantelzorg is en wat de twee verlofregelingen betekenen: kortdurend en langdurend verlof. Ook leggen we uit hoe u het beste met uw werkgever kunt samenwerken als u verlof wilt opnemen.