Verlof om voor een naaste te zorgen

Gezondheid_en_Werk_Zorgverlof_verlof_om_te_zorgen

  • Mantelzorg. Veel mensen zorgen voor een zieke of gehandicapte naaste. Dat heet mantelzorg. Er zijn verlofregelingen die het mogelijk maken om werk en mantelzorg zo goed mogelijk te combineren. Lees verder.
  • Niet alleen formele regels. Voor alle regelingen geldt: overleg over de invulling met uw werkgever, als dat kan al voordat u daadwerkelijk van een regeling gebruik maakt. Lees verder.